Nederlandse vereniging voor soma therapeuten

Nederlandse vereniging voor soma therapeuten

Posted: metal667 Date: 11-Dec-2017
Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten NVST

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten NVST

De NVST is een professionele beroepsvereniging voor therapeuten die met diverse manuele technieken op het lichaam werken. NVAF Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten. BeTTEL Beroepsvereniging Trainers & Therapeuten Emotioneel. Genezers; NVST Nederlandse vereniging van Soma therapeuten; VBAG Vereniging ter. Waar in deze beroepscode wordt gesproken van NVST wordt bedoeld de Nederlandse. Vereniging van Soma-therapeuten. 2. Met de term "therapeut" worden in.

Overzicht van door CZ erkende beroepsverenigingen - CZ

Overzicht van door CZ erkende beroepsverenigingen - CZ

Als gediplomeerd ShiatsuTherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NVSTNederlandse Vereniging van Soma Therapeuten. Dit is de. NederlaNdse vereNigiNg vaN soma therapeuteN NVST. Omschrijving. Leden van de NVST worden vergoed door zorgvezekeraars. Adres & Communicatie. NVST - Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten. Contactgegevens Secretariaat NVST Tureluur 9 7731 KP Ommen 0529 452391 [email protected]

Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten NVST LinkedIn
Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten NVST LinkedIn

Join LinkedIn today for free. See who you know at Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten NVST, leverage your professional network, and get hired. Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en Masseurs. De afkorting van Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten. "Soma" is in dit.

Nederlandse vereniging voor soma therapeuten
Rating 4,5 stars - 340 reviews